Schooltijden
De groepen 1 en 2 kennen het zogeheten 'inloopkwartier' van 08.30 uur tot 08.45 uur. 
Ouders kunnen hun kind rustig in de klas brengen en hebben de gelegenheid even met hun kind naar gemaakt werk te kijken, samen een werkje te maken of een boekje voor te lezen. Om 08.45 uur beginnen de lessen. 
Wij verwachten dat ouders en kinderen op tijd arriveren.

In de groepen 3 t/m 8 starten de lessen om 08.30 uur.

Uiteraard verwachten wij ook hier dat kinderen op tijd op school zijn. Om 08.20 uur gaat de eerste bel en kunnen ouders eventueel nog even mee naar de klas om de leerkracht iets mee te delen.

Voor de groepen 5 tot en met 8 hebben wij de afspraak dat de kinderen zelfstandig naar de klas komen. 
Alleen wanneer ouders iets dringends aan de leerkracht willen doorgeven, komen zij nog mee de school in.


Schooltijden groep 1 t/m 4:
maandag 8.30 - 12.00   13.00 - 15.00
dinsdag 8.30 - 12.00   13.00 - 15.00
woensdag 8.30 - 12.15  
donderdag 8.30 - 12.00   13.00 - 15.00
vrijdag 8.30 - 12.00  

Schooltijden groep 5 t/m 8:
maandag 8.30 - 12.00   13.00 - 15.00
dinsdag 8.30 - 12.00   13.00 - 15.00
woensdag 8.30 - 12.15  
donderdag 8.30 - 12.00   13.00 - 15.00
vrijdag 8.30 - 12.00   13.00 - 15.00