Het Palet- Zuid vormt met KinderRijk een brede school.

Het Palet-Zuid ontwikkelt zich als brede school. Het doel van de brede school is om meer kansen voor kinderen te creëren. Kinderen leren niet alleen op school maar ook thuis, op straat, in clubs en van vriendjes. Om de ontwikkelingskansen van kinderen te optimaliseren zouden deze leersituaties meer op elkaar afgestemd moeten zijn. Bovendien krijgen niet alle kinderen thuis of in hun vrije tijd dezelfde mogelijkheden om zich te ontplooien. 

Er is een halve dagopvang voor peuters in de school gevestigd. Peuters vanaf 2 jaar zijn welkom op de peutergroep van KinderRijk. De kinderen krijgen een voorschools educatief programma 'Peuterplein' aangeboden. Dit programma sluit aan op de methode 'Kleuterplein', dat in groepen 1 en 2 wordt gebruikt. De groep heeft maximaal vijftien kinderen en wordt begeleid door drie pedagogische medewerkers geschoold in vroeg voorschoolse educatie.

KinderRijk verzorgt tevens de buitenschoolse opvang voor kinderen van groep 1 t/m 4.. Ook de BSO werkt met de principes van de vreedzame school. Kinderen vanaf groep 5, maken gebruik van (sport) BSO Sportlaan van KinderRijk.
Wil je meer lezen over de pedagogische visie en/of de pedagogische werkwijze van de BSO, kijk dan op www.kinderrijk.nl. Ook kan je hier een rondleiding aanvragen.
Op het Palet- Zuid kun je blijven van je peutertijd tot en met de basisschool. 

  • Alle leidsters, juffen en meesters werken samen om jou zo goed mogelijk te begeleiden. Zodat jij al je talenten kunt ontplooien.
  • Iedereen kent jou en jij kent iedereen in onze kleine overzichtelijke school.
  • Samen zorgen wij dat uw kind de juiste aandacht en opvang krijgt die het nodig heeft.

De peutergroep is vijf dagen open van 8.00 uur tot 13.00 uur.
De Buitenschoolse Opvang is aansluitend op school tot 18.30 uur geopend. Tijdens vakanties (en dagen dat school gesloten is) van 8.15 tot 18.30 uur.

Inschrijven
Voor inschrijvingen kunt u contact opnemen met KinderRijk via www.kinderrijk.nl
 

Workshops na schooltijd

Naschoolse workshops balspelen en judo worden gegeven door onze gymleerkracht. 
Er zijn ook workshops typen en schaken.