Directie

De schoolleiding bestaat uit de directeur, de bouwcoördinatoren en de intern begeleider.
De directeur heeft een overkoepelende en eindverantwoordelijke taak voor alles wat er in- en om de school gebeurt.
Beleidszaken, administratieve taken en contacten binnen- en buiten de school behoren tot de werkzaamheden.

Bouwcoördinatoren
De bouwcoördinator coördineert lopende zaken en stuurt veranderingsprocessen aan in de eigen bouw.

Intern begeleider
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school
Verder adviseert en begeleidt hij leerkrachten bij de zorg voor onze leerlingen.

 
 
Mw. Timmer
Directeur
Dhr. Kuijk  
Intern begeleider
   
Mw. Van den Hoorn
Coördinator gr. 1 t/m 4
 
Mw. Kleipool
Coördinator gr. 5 t/m 8