Directie

De schoolleiding bestaat uit de directeur, adj. directeur een onderbouwcoördinator en een intern begeleider.
De directeur heeft een overkoepelende en eindverantwoordelijke taak voor alles wat er in- en om de school gebeurt.
Beleidszaken, administratieve taken en contacten binnen- en buiten de school behoren tot de werkzaamheden.

Adj. directeur 
Vervangt de directeur bij afwezigheid.
Is verantwoordelijk voor de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs in de groepen 4 t/m 8.
Draagt zorg voor samenhang en integratie van diverse ontwikkelingen. 

Bouwcoördinatoren
De bouwcoördinator coördineert lopende zaken en stuurt veranderingsprocessen aan in de eigen bouw.

Intern begeleider
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school
Verder adviseert en begeleidt hij leerkrachten bij de zorg voor onze leerlingen.
 
   
Mw. Timmer
Directeur
Mw. Kleipool 
Adj. Directeur/Coördinator gr. 4 t/m 8
   
Mw. Van den Hoorn
Coördinator gr. 1 t/m 3
 
Dhr. Kuijk
Intern begeleider