Tussen Schoolse Opvang (overblijven)

Het overblijven op school vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de directie. De overblijfcoördinator heeft de dagelijkse leiding in handen.

Alle kinderen van Het Palet-Zuid kunnen op school overblijven. Dat kan op vaste dagen voor een langere periode, maar ook incidenteel overblijven is mogelijk. De kinderen lunchen en spelen buiten, o.l.v. een TSO medewerker, van 12.00 uur tot 13.00 uur. 

Er wordt hiervoor een bijdrage gevraagd (zie aanmeldingsformulier). Hiervan worden de TSO medewerkers betaald en wordt jaarlijks speelmateriaal aangeschaft. Bij incidenteel overblijven werken wij met strippenkaarten. Met deze strippenkaart kunt u uw kind 20x laten overblijven en betaalt u € 45,-.

Voordat u uw kind(eren) gebruik wilt laten maken van de TSO dient u het "aanmeldingsformulier voor de TSO"  (incl. afgifte automatische incasso) voor het overblijf abonnement of strippenkaart  in te leveren bij de administratie. De beide formulieren moeten volledig ingevuld en ondertekend worden anders kan uw aanmelding niet in behandeling genomen worden. Dit aanmeldingsformulier geldt voor de gehele Palet-Zuid schooltijd van uw kind(eren). Indien er veranderingen optreden dient u dat schriftelijk 1 maand van te voren door te geven aan de administratie.
Tijdens het overblijven gelden de gedragsregels van school.

Aanmeldingsformulier TSO.doc