Jillz kinderdagverblijf 'het vlinderbos' (2009) biedt professionele opvang voor kinderen van 0-4 jaar op de locatie aan de Lindenlaan. Jillz kinderdagverblijf is een gezellige, warme en persoonlijke kinderopvang. Om dit te kunnen waarborgen kiezen wij bewust voor kleinschaligheid.
Jillz Kinderdagverblijf werkt met VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) methode Peuterplein en Raai de Kraai. Dit sluit aan op de Kleuterplein methode van Basisschool Palet zuid. In 2016 zijn we ook gestart met een Peuterplus groep om de peuters op een speelse wijze nog meer uitdagingen en activiteiten voorbereidend op school aan te bieden.
Ook bieden wij een hygiënische omgeving en een grote, natuurlijke tuin die uitdaagt tot spel en ontdekkingen en waar elke kind zich heerlijk kan vermaken.
Voor meer informatie zie www.jillzkinderdagverblijf.nl